Klima og miljø

  • Nyetablering eller udskiftning af faskiner.
  • Opsamling og bortledning af regnvand
  • Etablering regnvandsbede eller anvendelse af regnvand genbrug til tøjvask / toiletskyld/havevandning.
  • Nedsivning og minirenseanlæg samt kloaktanke til spildevand.
  • Opgravning/ bortskaffelse /sandfyldning/afpropning af olietanke med sløjfnings attest
  • Montering af højvandslukker i bolig og kælder samt i brønde
  • Fugtmåling i kælder etablering af udvendig isolering og omfangsdræn.
  • Udgravning/ophugning af gulv i kælder eller bolig med el minigraver for efterisolering
  • Understøtning af fundamenter.
  • Vandgennemtrængelige belægninger indkørsel og terrasser m.m.